Opname- en verwerkingssysteem op industrieel niveau

Stora Enso Langerbrugge produceert jaarlijks 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling.  Daarnaast exploiteert het twee bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales die voorzien in alle nodige processtoom en meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. Het bedrijf had een ambitieus project uitgetekend om de zones waar chauffeurs hun vracht lossen te beveiligen met camera’s. IOOS werkte het project voor Stora Enso uit en moest daarbij rekening houden met een aantal belemmerende omgevingsfactoren.

Bij het lossen van hun lading in de grote laadputten voor de bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales brachten de chauffeurs zichzelf soms in gevaar zonder het te beseffen. Sommigen begaven zich te dicht bij de rand van de putten, anderen veegden hun laadruimte schoon met de bewegende vloer in werking … Stora Enso had een innovatief project opgezet om de zones waar gelost wordt met camera’s te beveiligen:

  • De chauffeurs moesten gewaarschuwd worden bij onveilige handelingen
  • De machines moesten automatisch stilvallen bij een veiligheidsrisico

IOOS heeft de specificaties en de eisen van de projectmedewerkers geanalyseerd en de locaties grondig bestudeerd. Daarbij werd duidelijk dat we rekening moesten houden met een aantal lastige omgevingsfactoren:

  • er was veel rondvliegend stof in de lucht en omgeving van de laad- en loszones
  • de verneveling in de ruimtes om het stof te doen liggen, zorgde ervoor dat het stof zich vastzette op de camera’s en lenzen
  • er waren veel andere bewegende objecten in de ruimtes, zoals kranen en maalschroeven, die het detecteren van louter mensen moeilijk maakten

Avigilon thermische camera’s en analytics software in combinatie met servers: een opname- en verwerkingssysteem op industrieel niveau.

We brachten in kaart welke camera op welke plaats moest komen voor de detectie. Voor het probleem van het aankoekende stof zaten we samen met een bedrijf uit Nederland, dat een ingenieus en permanent reinigingssysteem ontwierp voor de camera’s.

Na een ‘proof of concept’ voor het projectteam waren we klaar voor implementatie met vooraf een veiligheids- en risicoanalyse van de werken. Daaruit bleek onder andere nog:

  • dat een machine een dag moest uitgeschakeld worden om de bekabeling voor de palen te leggen
  • dat er een back-up server nodig was voor het veiligheidscircuit om de continuïteit in alle omstandigheden te garanderen

Na de plaatsing van het systeem werden alle ploegen grondig opgeleid om de installatie te gebruiken en de werking ervan onder de knie te krijgen. Deze periode liet ons ook toe om het systeem verder te finetunen.

IOOS kijkt verder: extra mogelijkheden van dit opname- en verwerkingssysteem op industrieel niveau

De chauffeurs krijgen nu zelf een waarschuwing te horen krijgen wanneer ze onveilig handelen. IOOS bekijkt de mogelijkheden om onveilig gedrag rechtstreeks te melden bij de firma’s van de chauffeurs in kwestie. Zo worden de firma’s er attent op gemaakt: 

  • dat zij de veiligheidsvoorschriften onder de aandacht van hun chauffeurs moeten brengen
  • en dat het stilvallen van machines door onveilige handelingen niet kosteloos is
Sensors:
Toepassingen:

Verken uw case samen met het team van IOOS: