Intelligente en automatische drones respecteren privacy

Privacy drone

Intelligente en automatische drones respecteren privacy 

De inzet van onder andere drones om illegale feestvierders op te sporen zet de verhouding tussen privacy en openbare veiligheid zwaar onder druk en doet de gemoederen sterk verhitten. Privacy-specialisten, professoren en de politiek waren er als de kippen bij om hun mening te geven.

Deze discussie is terecht en is ook te vermijden. De bewuste politiezone in Limburg capteert namelijk dronebeelden op een manuele manier. De bestuurder van de drone bepaalt ter plaatse welke beelden genomen worden. De grens tussen publiek en privé is dan snel overschreden. Er is geen controle over wat er nadien precies met de beelden gebeurt.

 

Automatische ipv manuele bediening 

Het Oost-Vlaamse bedrijf IOOS zet hiervoor een automatische en intelligente drone in. Deze drone wordt automatisch aangestuurd waardoor deze niet afhankelijk is van zijn bestuurder. Bovendien bepaalt intelligentie op basis van geografische coördinaten waar en wanneer deze drone mag vliegen en welke beelden worden geregistreerd. De coördinaten bakenen publiek en privéterrein af. Enkel openbare terreinen worden gescand en de privé wordt onbruikbaar in beeld gebracht. Privé-eigendommen worden dus niet eens gecapteerd en zo wordt reeds aan de bron de privacy gerespecteerd. Intelligentie en dynamische filtering zorgen ervoor dat 100% voldaan wordt aan alle strikte privacywetgeving.

Privacy proof droneDrone that violates privacy

 

 

 

 

 

 

Real time slimme captatie  

Intelligente sensoren zorgen voor slimme dronebeelden. Die kunnen door de bevoegde diensten live ingezet worden bv. op de dashboardcomputer in politiewagens indien dit noodzakelijk is tijdens hun opdracht. Hittedetectie zorgt dan bv. voor het te

llen van het aantal personen op een openbaar domein. Deze data worden live gecapteerd en opgeslagen dmv cloud services. Slimme software op basis van artificiële intelligentie, zet deze data om in ‘knowhow’ die toegevoegde waarde oplevert. Stel dat er onverwacht bv door het goede weer een massa bezoekers een publiek domein betreedt, dan weet je als overheid meteen welke middelen je gericht kan inzetten om de orde te handhaven.

Uiteraard is deze oplossing ook inzetbaar waar privacy geen issue is. Denk aan automatische inspectie van zonnepanelen op grote zonnepanelenvelden of de inzetbaarheid bij rampscenario’s.

Drone-imago 

Door de commotie over drones en privacy is de drone als handig instrument meteen in een hoekje geduwd. Wie met een drone vliegt, moet zich aan de wetgeving houden!

De drone is een hulpmiddel voor ons, als samenleving, net zoals dat artificiële intelligentie ondersteuning geeft aan ons, als samenleving.